E-mail

Сравни пакетите

Икономичен пакет

Основен пакет
Екстра пакет
Брой страници
5
10
20
Фото галерии
1
5
10
Онлайн форма за контакти
Индивидуална онлайн форма със специално предназначение
Брой снимки
20
50
150
Дизайн по избор
Безплатен домейн за една година
Административен панел за самостоятелни актуализации от клиента
Брой безплатни актуализации
0
1
3
Безплатна версия на втори език
Цена
480,00 лв.
660,00 лв.
1080,00 лв.