E-mail

Информация

Уеб сайт създаване:

1.Техническа поддръжка   >   2.Изработване на уеб сайт   >   3.Поддръжка на сайта

1.Техническа поддръжка

Домейн – име на сайта

(на английски: domain – област, владение) е част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания.

Хостинг – услуга за мрежова свързаност на вашия сайт с интернет

(от английски: web hosting – буквално мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет.

E-mail – електронна поща

(на английски: electronic mail), съкратено е-поща или имейл (email или e-mail), е метод за обмен на цифрови съобщения през Интернет или други компютърни мрежи.

Сигурност – https:// със SSL сертификат

Hypertext Transfer Protocol Secure HTTPS е протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър.

2.Изработване на уеб сайт

Уеб сайт –  дизайн и функционалност на сайта

Уебсайт (също уеб-сайт) е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частни локални мрежи. За разглеждането на уебсайтове са създадени специални програми, наречени уеб-браузъри. Съществуват различни видове уебсайтове, в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.

Сайтовете се съхраняват на уеб-сървъра под формата на файлове. Всеки файл съдържа информация, която директно или след някаква обработка се изпраща на уеб-браузъра, когато той поиска съдържанието на дадена страница. Сайтовете, които правят обработка на информацията се наричат динамични, а тези, които не правят такава обработка — статични. Статичните сайтове се създават по-лесно и работят по-бързо, но не позволяват промяна на съдържанието. Почти всички съвременни сайтове са динамични.

3.Поддръжка на сайта и Административно обслужване

Актуализации и Сигурност – актуализиране на съдържанието в сайта и защита от злонамерени атаки

Актуализирането е процес на периодично обновяване на съдържанието в един уеб сайт. Средство с което сайта остава актуален и отговаря на нуждите на своите потребители.

Защитата осигурява надеждно функциониране на сайта.

Изграждане на динамичен уеб сайт:

1.WordPress > 2.Theme (Тема) > 3.Plugins (Разширения)

Съдържанието на всеки динамичен уеб сайт може да бъде управлявано самостоятелно от собственика на сайта.

Сайтът изграден с WordPress има контролен панел за управление на съдържанието, защитен с потребителски акаунт (име и парола).
Потребителските акаунти имат права на достъп, като администратора е с пълни права върху управлението на цялото съдържание – редактиране на Теми, Разширения, Галерии, Снимки, Текст.

Сигурността между клиент – сървър се осъществява чрез https:// (Hypertext Transfer Protocol Secure) протокол и цифров сертификат работещ с SSL (Secure Sockets Layer) протокол.

Управлението на php страниците  се извършва с акаунт за достъп през FTP (File Transfer Protocol).

Управлението на MySQL базата с данни се извършва с Hosting акаунт за администриране.

1.WordPress

WordPress – CMS платформа (Система за управление на съдържанието – на английски: Content Management System), предназначена за изграждане на динамични php сайтове, работещи с MySQL база данни.

предимства

– Мощен инструмент за създаване на интернет сайтове от ново поколение.

WordPress платформата е безплатна.

недостатъци

WordPress притежава пълни права върху CMS платформата.

Сигурност, уязвимост от злонамерени хакерски атаки.

2.Theme (Тема)

Theme – Дизайна на сайта се дефинира от допълнителен модул Theme (Тема).

предимства

– Свободен избор за дизайн на сайта. Постоянно нарастващ брой за избор на нови теми, както и голям избор на платени теми.

недостатъци

– Правата върху темата принадлежат на нейния автор.

– Няма възможност за уникален дизайн.

– Проверка за съвместимост на темата с версията на WordPress.

3.Plugins (Разширения)

Plugins – Функционалността на сайта се определя от допълнителни модули Plugins (Разширения).

предимства

– Допълнителни възможности за персонализиране на функционалността на сайта. Налични са безплатни и платени разширения с различни възможности.

недостатъци

– Проверка за съвместимост на разширението с версията на WordPress.